Z koňského sedla

Drezura

19. ledna 2014 v 18:02 | luci |  Jízda na koni

Drezura

Je jedno z nejdůležitějších odvětví jezdeckého sportu. Historie moderní drezury začíná v období renezance. Během staletí se drezurní ježdění vyvinulo z jakéhosi cirkusového představení až do podoby, kterou známe my. Cílem drezury je co nejvýce zdokonalit pohyby koně. Výcvik je zaměřen na rozvoji motoriky a přirozených pohybových vlastností. Dobře se pohybující kůň je dobře vyvážený, uvolněný a pevný na nohou. Navíc budí dojem, že vše vykonává z vlastní vůle. K dosažení takového cíle je zapotřebí, aby kůň okamžitě reagoval na jemné pokyny jezdce.


Gymnastický kůň
Zejména jedná-li se o těžké drezurní cviky a pohyby, musí kůň být tělesně schopen to vykonávat. K tomu je zapotřebí dostatečné ohebnosti, pružnost, vyváženosti a dobře vyvinutého svalstva. Dále je třeba, aby byl kůň schopen vykonávat složité drezurní figury. Kůň, který cviky nechápe, je také nikdy nemůže dobře předvést. Tělesný a mentální aspekt se navzájem ovlivňují. Chápe-li kůň požadovaný cvik, ale není přitom dostatečně tělesně připraven, může tím psychicky velmi trpět.


Kmih
Kmih je jezdcem vyvolaná energie (pobídka) pohybu a chuť koně jít dopředu pod naprostou kontrolou jezdce. Pohybovat se v kmihu je možné pouze tehdy, když pobídky otěží a holení jsou v souladu. Vyvolaná energie se neprojeví zrychlením pohybu, ale shromážděním koně. Těžiště koně se více posune dozadu, přičemž kůň více a s důraznějším odrazem podsazuje zadní končetiny pod trup.


Na otěži
Souhrou pobídek holení a citlivým vedením otěží se snažíme, aby kůň šel na otěži. Od jezdce vycházející pobídka vpřed se přenese přes zadní končetiny koně, jeho hřbet, krk a udidlo zpět do ruky jezdce. Koně, který jde na otěži poznáme tak, že je uvolněn ve vazu, krk nese v klenutém oblouku s otěží lehce napnutou ochotně přijímá udidlo.


Přilnutí
Kůň má dobré přilnutí tehdy, když jde pravidelně na oteži, je uvolněný a svou záď používá korektním způsobem. Správného přilnutí docílíme jemným vedením otěže, která vytváří stálý kontakt s hubou koně bez tahání zpět.
Shromážďění
Aby kůň mohl jít v rovnováze, musíme ho přimět rozložit jeho hmotnost na všechny končetiny stejně. Od přírody nesou přední končetiny větší část hmostnosti než končetiny zadní. Když přidáme navíc hmotnost jezdce, je tento rozdíl ještě větší. Posílením svalů hřbetu a zádě můžeme docílit toho, že kůň větší část své váhy přenese na zadní končetiny. Kůň přitom více podsatí zadní končetiny pod trup a tím odlehčí svůj předek. Termínem shromáždění rozumíme přenesení rovnováhy na zadní končetiny a zároveň udržení kmihu pomocí pobídek jezdce. Shromáždění koně nesmíme vyžadovat taháním za otěže. Vše musí budit dojem nenucenosti.
Střední, shromážděný, prodloužený a volný krok
Mezi jednotlivými drezurními cviky necháme koně v kroku odpočinout a uvolnit. Mladého koně necháme jít krokem na dlouhé otěži. Jakmile pochopí základní pobídky jezdce, můžeme začít se středním krokem. Jezdec o něco zkrátí otěže, ale musí dbát na to, aby krok zůstal pravidelný a dostatečně aktivní. Zadní nohy došlapují mírně před stopy předních kopyt. Jezdec svým sedem a holeněmi pobízí koně do pravidelného rytmu. Ruce jezdce doprovázejí pohyb hlavy koně. Při shromáděném kroku jsou jednotlivé kroky kratší než při středním kroku a kůň zvedá končetiny výš. Krk je vzpřímený a hlava je nesena mírně před kolmicí. Jezdec se musí postarat, aby kůň ve shromážděném kroku kladl končetiny pravidelně a nepříliš rychle. V prodlouženém kroku jsou jednotlivé kroky co nejprostronější. Zadní končetiny výrazně přešlapují stopy předních končetin. Tím docílíme, že budeme koně pobízet střídavě pravou a levou nohou. Kůň může mírně snížit hlavu, ale musí zachovat přilnutí na otěži. Volný krok je v podstatě odpočinkový pohyb v kroku bez přilnutí na otěži. Kůň smí zcela vytáhnout hlavu a krk.


Shromážděný klus,pracovní,střední a prodloužený klus
Někteří koně mohou mít dlouho problémy, než dokážou vyváženě a v pravidelném rytmu klusat s jezdcem na hřbetě. V takových případech je důležité udržet v klusu klidnější tempo. Kůň musí být dobře vyvážený, než můžeme začít s nácvikem shromážděného klusu. Tak jako u kroku jsou pohyby ve shromážděném klusu kratší a více vznosné. Zadní končetiny se aktivně ohýbají, přední končetiny jsou odlehčeny, krk je klenutě ohnutý a vysoko vzpřímený. Shromážděný klus budí dojem pohyblivosti a lehkosti nohou. Mezi shromážděným a středním klusem rozlišujeme ještě pracovní klus. Také v pracovním klusu je rovnováha velmi důležitá. Kůň jde na otěži pravidelnými a pružnými klusovými kroky vpřed. Aktivní záď dodává pohybu dobrý kmih. Střední klus je prostornější, přičemž koni dovolíme snížit o kousek držení hlavy a krku. V prodlouženém klusu kůň maximálně prodlouží klusové kroky .K tomu je zapotřebí vyvinout velmi silný kmih. Pohyb musí zůstat pravidelný, kůň musí zachovat dobré přilnutí, ale může snížit a natáhnout krk.
prodloužený klus


pas.jpg
shromážděný klus
Obrazek
pracovní klus
Shromážděný cval,pracovní,střední a prodloužený cval
Většina jezdeckých koní nemívá s cváláním žádné problémy. Důležité však je, aby kůň cválal na otěži a byl schopen cválat rovně. Během fáze vznosu v jednom cvalovém skoku je kůň v rovnováze. V okamžiku, kdy vnější zadní noha dopadá na zem, se hlava a krk koně vzpřimují a celá přední část těla se zdvihne nahoru. Aby jezdec s koněm nacválal ,musí nejprve zůstat sedět v pracovním klusu a v pravou chvíli dát svými holeněmi pobídku k nacválání. Hlavu koně přistavíme k té ruce, na kterou chceme nacválat. Ve shromážděném cvalu je krk koně vzpřímený a pěkně zakulacený.


shromážděný cval


Křižování
Pokud kůň cválá předními a zadními končetinami na levou ruku a zadními končetinami na pravou ruku, říkáme, že "křižuje". U mladých koní, kteří ještě nejsou dostatečně vyvážení, se křižování vyskytuje poměrně často. Pro jezdce je křižování velmi nepříjemný pohyb, a také proto se takový cval musí ihned zorganizovat.
Přešlap
Kůň s prostornými chody přešlapuje zadními končetinami stopy předních končetin. V prodloužených chodech musí být toto přešlapování výrazné.
Přechody
Přechody jsou cviky na posílení a procvičení zádě koně. Jsou to změny druhu chodů, například klus a cval, nebo změny ruchu (tempa) z pomalého do rychlejšího a zpět. V jednom chodu koně tedy lze provést několik přechodů. Například v klusu můžeme přejít z pracovního klusu do prodlouženého klusu a zase zpět. Pro přechod do pomalejšího tempa použijeme zadržující pobídku otěží. Pro zrychlení tempa pobídne jezdec koně holeněmi, ruce ihned popustí a jdou s pohybem.Přechody a změny tempa musí být v drezurních úlohách dobře patrné, ale jejich provedení musí být pravidelné a hladké bez ztráty kmihu. Při změně druhu chodu musí kůň setrvat v původním chodu až do okamžiku, než zahájí nohosled následujícího chodu.

Zádrž
Při zádrži pobízíme koně sedem a holení, přičemž ruka zadrží pohyb a následně se uvolní. Zádrž je správná tehdy, když kůň přenese váhu na zadní končetiny, podsadí záď větším sevřením kloubů a přitom zpomalí a zkrátí chod, zastaví nebo couvá. Při takzvané poloviční zádrži přejde kůň do pomalejšího chodu nebo do pomalejšího tempa. Plnou zádrží koně zastavíme.

Poloviční zádrž
Poloviční zádrž je velmi důležitý prvek. Pro drezurní jezdce představuje poloviční zádrž jakousi řadicí páku. Poloviční zádrží "přeřazují" do jiných rychlostí nebo mění cvik či figuru. Pomocí poloviční zádrže jezdec koně shromáždí tím, že ho donutí přenést váhu na zadní končetiny a odlehčit přední končetiny.Tím zvýší pozornost koně a může přechodem změnit chod nebo figuru. Pro koně je poloviční zádrž v podstatě upozornění, že jezdec bude požadovat jiný cvik. Zároveň se kůň poloviční zádrží shromáždí a tím se připraví k dalšímu výkonu. Dobře provedená poloviční zádrž je pro korektní přechody nepostradatelná.

Přistavení
Kůň je přistaven k ruce tehdy, když je v krku nebo v těle mírně ohnut k té či oné straně.Hlava koně může být přistavena také k levé nebo k pravé ruce. Kůň hlavu ohne vůči krku mírně k jedné ze dvou stran, přičemž ji však musí udržet ve svislé poloze.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama